Skip to main content

Integritetspolicy

 

Din integritet är viktig för oss på Kompetens & Matchning

 

Den här integritetspolicy är för att du som kund/besökare till oss ska känna dig trygg med de personuppgifter du lämnar till oss. Integritetspolicyn gäller behandling av personuppgifter som samlas in av Kompetens och Matchning som är i linje med dataskyddsförordningen GDPR.

 

Allmänt

Här presenterar vi allmän information gällande personuppgifter. Personuppgifter är den information som på ett eller annat sätt kan kopplas till en specifik individ som är vid liv. Personuppgifter kan vara uppgifter som namn, personnummer, adresser eller användarnamn och e postadresser som skrivs ut med namn.efternamn. Regelverken är inte specifika med vad som är en personuppgift eftersom det viktiga är inte vad informationen är utan om den kan kopplas till en specifik individ på ett direkt eller indirekt sätt. Kompetens & Matchning behandlar personuppgifter för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålen. Vi behöver även använda dina personuppgifter för att uppfylla lagar och rättsliga förpliktelser samt för att kunna följa upp och ge vidare information. De personer som vi samlar personuppgifter om kan vara:

1. Våra deltagare
2. Våra samarbetspartners/kunder
3. Användare av vår webbsida

I policyn kommer den vars personuppgifter behandlas benämnas användare och Kompetens & Matchning kommer att benämnas vi. Den här policyn omfattar inte våra interna medarbetare, underleverantörer eller konsulter. I policyn kommer vi att gå igenom vilka personuppgifter vi samlar in, i vilket syfte och hur länge dessa lagras. Vi kommer också att gå igenom vilka uppgifter vi delar med andra och hur du kan kontakta oss vid frågor avseende dina personuppgifter.

 

Insamling av uppgifter

Vi kan komma att samla in personuppgifter på olika sätt såsom vår webbsida, deltagarportal, sociala mediekanaler och i samverkan med samarbetspartners. De uppgifter vi kan komma att samla in är:

✓ Kontaktuppgifter (ex. namn, telefonnummer, adress).
✓ Användarnamn och lösenord i våra IT-system.
✓ Uppgifter som du tillhandhåller oss (ex. anställnings- och utbildningshistorik, personnummer, språkkunskaper).
✓ Uppgifter som Arbetsförmedlingen tillhandhåller oss.

 

Användandet av uppgifter

De insamlade personuppgifterna används för olika ändamål i vår verksamhet för att kunna individuellt anpassa våra tjänsteleveranser. Nedan har vi beskrivit de mest vanliga situationerna i användandet av personuppgifter av Kompetens & Matchning.

 

Rustning av deltagare

För att kunna bemöta användarna i någon av våra tjänster på bäst anpassat sätt använder vi oss av användarnas personuppgifter för att göra en kartläggning. Vid kartläggning använder vi oss av uppgifter som vi får av en användare eller från Arbetsförmedlingen och utifrån den tar vi fram en individuell planering för användaren.

 

Statistik och förbättring av verksamheten

Vi använder oss av dina personuppgifter för att få fram statistik där personuppgifterna inte tas med. Statistiken används för att följa upp och förbättra vår leverans av tjänst samt redovisa till Arbetsförmedlingen.

 

Vid användande av våra IT-system

Vi använder oss av olika IT-system för att möta våra användares behov och för att kunna utföra vårt dagliga arbete på ett bra sätt. För att skydda våra användare vid behandlingen av personuppgifter följer vi vår IT-säkerhetspolicy där vi har säkerställt att databehandlingen är skyddad.

 

Utskick av nyhetsbrev och riktade utskick

Vi kan komma att använda oss av dina personuppgifter för att utforma och skicka ut målgruppsanpassad information. De personuppgifter som vi kan komma att använda oss av kan vara födelsedatum, bostadsort och information som lämnats i kontakt med Arbetsförmedlingen.

 

Vid kontakt

Vid kontakt med dig som användare behandlar vi de uppgifter som du lämnar till oss för att kunna hjälpa dig på bästa möjliga sätt. De uppgifter vi kan komma att behandla är telefonnummer, e postadress och namn.

 

Vid besök av vår hemsida

Vi använder oss av kakor (cookies) på vår hemsida www.kompmatch.se för att webbplatsen ska vara bättre för dig som användare. En kaka är en textfil som lagras på din enhet.

 

Hur länge sparar vi uppgifterna som samlas in?

Hur länge sparar vi uppgifterna som samlas in?
Vi lagrar de personuppgifter som vi samlar in under den tid som bedöms vara nödvändig för de ändamål som uppgifterna samlades in och användes för. Hur länge en uppgift samlas beslutas genom att se över behovet för bevaringen av uppgifterna om inte annat föreskrivs i lag.

 

Dina rättigheter

Du som användare har alltid rätt att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss och varför de finns lagrade. Detta gör du genom att begära ut ett kostnadsfritt registerutdrag på lagrade uppgifter från oss på Kompetens & Matchning. Önskar du att få ut ett registerutdrag fler än en gång per kalenderår tas en administrativ avgift ut per tillfälle. Din begäran om registerutdrag ska innehålla namn, efternamn, personnummer, till vilken adress den ska skickas till. Begäran måste alltid vara signerad. Skicka din begäran till:

Kompetens och Matchning
Sågargatan 8a
759 17 Uppsala

Om det visar sig att någon information är felaktig eller inkomplett kan du kontakta oss på info@kompmatch.se och få dessa uppgifter rättade eller kompletterade. Vidare har du som användare rätt att dra tillbaka ditt samtycke om lagring av dina
uppgifter helt eller delvis men det kan vara så att vi behöver lagra vissa uppgifter även om samtycket är tillbakadraget med hänsyn till andra lagar och regler (exempelvis bokföringslagen). Du har rätt till dataportabilitet (få personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är ett samtycke eller ett avtal.

Detta gäller uppgifter som du själv tillhandhållit eller som genererats av dina handlingar. Uppgifterna måste röra sig om dig och inte en annan individ.

Du kan också vända dig till Integritetsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) på www.imy.se om du anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot dataskyddsförordningen.

 

Uppdaterad 2023-05-05