Skip to main content

Tillsammans för en sysselsättning

Kompetens & Matchning hjälper både arbetssökande och arbetsgivare med rätt kompetens på rätt plats.
Vår vision är precis som Arbetsförmedlingen att göra Sverige rikare genom att få människor och företag att växa.

Vi hjälper dig ut i arbetslivet

Karriärcoaching

Matchning

Kompetensutveckling

CV-granskning

“Rusta och Matcha”

Rusta och Matcha är en tjänst som Kompetens & Matchning tillhandahåller på uppdrag av Arbetsförmedlingen, och som syftar till att erbjuda ett program för personer som behöver extra stöd för att nå sitt mål att hitta en anställning eller att förbättra sina förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden.

Coachhjälpen är ett enkelt program som vänder sig till arbetssökande och jobbcoacher. Vi har funktionerna som onlineföreläsningar, workshops och kurser för arbetssökanden samt administrativa delar som underlättar det dagliga arbetet för jobbcoacher.

Ta reda på mer

Kontakta oss

Öppettider
Mån-Tor: 8.00-16.00
Ring oss
0739 84 74 34
Maila oss
info@kompmatch.se